Linnégatan 7 08-663 97 96

Blockhyresavtal

Frukostmötet behandlar reglerna kring blockhyresavtal; dess möjligheter, begränsningar och risker. Vi tar bl.a. upp förutsättningarna för att skapa ett blockhyresavtal, behovet av att uttryckligen avtala bort annars tvingande bestämmelser till hyresgästens förmån samt kravet på att godkännande erhålls från hyresnämnden. Likaså tar vi upp gränsdragningen mellan lokalhyresavtal och blockhyresavtal vilket kan vara viktigt bl.a. vid uthyrning av anläggning för äldreboende, flyktingförläggning, gruppbostäder och studentbostäder.
Advokaterna Niklas Lidquist och Saša Srndovic redogör för gällande lagstiftning och rättspraxis. Utöver detta kommer det att finnas utrymme för diskussion och frågor.

Datum: 18 oktober 2018

Tid: 8.00 - ca 9.30 Frukost serveras från 7.45

Plats: Linnégatan 7, Stockholm

Pris: 975 kronor per person, moms tillkommer

Sista anmälningsdag: 15 oktober 2018