Linnégatan 7 08-663 97 96

Harry Steinmann
Advokat

Kompetensområden

Fastighetsrätt, hyresrätt, arrenderätt, bostadsrätt och allmän affärsjuridik

Utbildning och erfarenhet

1972 Jur kand Stockholms universitet

1974 - 1976 Tingsnotarie, Norrköpings tingsrätt

1976 Hovrättsfiskal, Hovrätten för Nedre Norrland

1977 - 1978 Tingsfiskal, Sundsvalls tingsrätt

1978 - 1979 Tingsfiskal, Hudiksvalls tingsrätt

1979 - 1982 Föredragande, Bostadsdomstolen

1982 Hovrättsassessor, Hovrätten för Nedre Norrland

1982 - 1989 Hyresråd, Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

1989 Verksam på byrån

1991 Ledamot i Sveriges Advokatsamfund

Språk

Engelska

Kontakt

E-post: harry.steinmann@steinmann.se

Växel: 08-663 97 96

Mobil: 070-521 61 19