Linnégatan 7 08-663 97 96

Jenny Thorman
Advokat

Kompetensområden

Fastighetsrätt, tvistelösning, bostadsrätt, hyresrätt, skadeståndsrätt, arrenderätt

Utbildning och erfarenhet

2018 Juristexamen och Kandidatexamen Kriminologi, Stockholms Universitet
2018 - 2020 Biträdande jurist, Creo Advokater
2020 - 2021 Biträdande jurist, Delta Advokatbyrå
2021 Verksam på byrån
2022 Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Språk

Engelska

Kontakt

E-post: jenny.thorman@steinmann.se

Växel: 08-663 97 96

Mobil: 0704950054