Linnégatan 7 08-663 97 96

Spetskompetens när det gäller fastigheter

Advokatfirman Steinmann är en specialistbyrå med inriktning på fastighetsrätt. Vi erbjuder våra klienter professionell och lösningsorienterad rådgivning inom all fastighetsrätt med särskild spetskompetens i hyresrätt, bostadsrätt, arrenderätt och övriga nyttjanderätter. Vi ger våra klienter det engagemang och den tillgänglighet som krävs vid komplexa fastighetsaffärer, förhandlingar och processer. Med fastighetsrätt som grund sedan firmans etablering 1989 har vi den erfarenhet och den kompetens som tilltalar klienter som fastighetsbolag, kommuner, myndigheter, byggbolag och föreningar. Varmt välkommen att kontakta oss, oavsett om du är en större eller mindre aktör.

Aktuellt
Nyheter
  • Inskrivna avtalsservitut, nyttjanderätt och avkomsträtt som beviljats före den 1 juli 1968 kommer att tas bort från fastighetsregistret om inte förnyelse av inskrivningen görs senast den 31 december 2018. Förnyelseansökan görs till Lantmäteriet, se närmare lagen (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret.juni 2016
Visa fler